Kako nastaju nakupine otpada diljem svjetskih oceana?

Datum 22.02.2017 10:02:00 | Kategorija: Okoliš

Otpad (commons.wikimedia.org)Globalno onečišćenje oceana velik je problem zaštite okoliša u cijelome svijetu. Unatoč stalnim pokušajima sprečavanja bacanja otpada u prirodu, velike količine otpada i dalje nalaze svoj put prema otvorenim vodama oceana. U nastavku pročitajte kako morske struje otkrivaju lokacije najvećih nakupina smeća u svjetskim oceanima.


Nova studija otkriva kako morske struje prevoze plutajući morski otpad i pomaže objasniti kako nastaju nakupine otpada u svjetskim oceanima. Istraživači iz Škole za oceane i atmosferu Rosenstiel  pri Sveučilištu u Miamiju (UM) razvili su matematički model koji simulira gibanje malih kuglastih objekata koji plutaju na površini oceana.

Istraživači su u model ubacili podatke o morskim strujama i vjetrovima kako bi simulirati kretanje otpada u moru. Rezultati su uspoređeni s podacima iz satelita koji prate površinske bove iz programa NOAA. U studiji su korišteni podaci dobiveni sa usidrenih i slobodno plutajućih bova čije se kretanje oceanima može pratiti tijekom posljednjih 20 godina.

 

„Otkrili smo da se slobodno plutajuće bove akumuliraju upravo na mjestima gdje se plastični otpad akumulira u obliku velikih nakupina smeća", navodi Francisco Beron-Vera, voditelj istraživanja.

Studija, koja uzima u obzir kombinirani učinak vode i vjetra na plutajuće predmete, pokazala je da je nakupljanje otpada u suptropskim morskim naslagama prebrzo da bi se pripisalo isključivo utjecaju vjetrova koji pušu u tim regijama. Kako bi u potpunosti objasnili akumuliranje otpada, znanstvenici navode da je potrebno u obzir uzeti i veličinu i masu bova koje su pratili. Osim mnogih praktičnih primjena, ovaj model može koristiti za praćenje brodova stradalih u brodolomu, dijelova aviona, ledenjaka i zagađenja.

Izvor: Sciencedaily.com

______

F. J. Beron-Vera, M. J. Olascoaga, R. Lumpkin.

Inertia-induced accumulation of flotsam in the subtropical gyres.

DOI: 10.1002/2016GL071443

_______

Članak je sa stranice Biologija.com.hr
http://biologija.com.hr

URL za ovaj članak je:
http://biologija.com.hr/modules/AMS/article.php?storyid=10095