Udruge u partnerstvu s fakultetima iznalaze rješenje nedovoljnog doniranja hrane

Datum 30.04.2018 14:04:18 | Kategorija: Prehrambena tehnologija

Bačena hrana (foto: Flickr)Projektom „Hrana i  zajednica" želi se stvoriti održivo partnerstvo između Ekonomskog i Filozofskog fakulteta u Rijeci te šest organizacija civilnoga društva s ciljem uključivanja studenata u društveno korisni rad na kreiranju inovativnih rješenja za problem nedovoljnog doniranja hrane i prekomjerenog bacanja hrane u Hrvatskoj.


Udruga Centar za kulturu dijaloga iz Rijeke povodom početka provedbe projekta „Hrana i zajednica" predstavila je projekt koji će provoditi u suradnji s Ekonomskim i Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci te Zelenom akcijom iz Zagreba.

Projekt su predstavili Ana Bobinac, voditeljica projekta iz udruga Centar za kulturu dijaloga i Nenad Vretenar, profesor s Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

Projektu „Hrana i zajednica" temeljem poziva "Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programadruštveno korisnog učenja" odobrena su bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 1.084.435 kuna u iznosu od 85% iz Europskog socijalnog fonda i 15% iz Državnoga proračuna na poziciji Ureda za udruge Vlade RH.

"Projekt „Hrana i zajednica" u postupku ocjene projektnih prijedloga ocijenjen je maksimalnim 100 od mogućih 100 bodova između 189 projektnih prijava iz cijele Hrvatske", istaknula je Ana Bobinac, voditeljica projekta.

Projekt Hrana i zajednica (foto: Civilno društvo)"Projektom se želi stvoriti održivo partnerstvo između Ekonomskog i Filozofskog fakulteta u Rijeci te šest organizacija civilnoga društva s ciljem uključivanja studenata u društveno korisni rad na kreiranju inovativnih rješenja za problem nedovoljnog doniranja hrane i prekomjerenog bacanja hrane u Hrvatskoj", kazala je Bobinac.

"U projekt će se uključiti 78 studenata riječkog Sveučilišta koji će pomoći udrugama rješiti probleme kojima se lokalna zajednica bavi te će na taj način sami naučiti kako aktivno građanstvo može utjecati na rješavanje stvarnih društvenih problema", naveo je Nenad Vretenar, profesor s Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

Također, u sklopu projekta studenti će sudjelovati u volonoterskim akcijama vezanim uz doniranje hrane, a izradit će i internetsku stranicu koja ima cilj potaknuti donatore na doniranje hrane. Organizirat će se stručni skup o društveno korisnom učenju i tiskati edukativni materijal. Konačno, projektom će se financirati i pilot program cjeloživotnog učenja na temu pravilnog zbrinjavanja hrane, namijenjen studentima.

U okviru projekta, u Rijeci će se održati međunarodna konferencija na temu prekomjernog bacanja i nedovoljnog doniranja hrane, 8. i 9. lipnja 2018. Više informacija o konferenciji, ali i o projektu dostupno na Facebook stranici projekta Hrana i zajednica.

 

Izvor: Civilnodrustvo.hr 

Članak je sa stranice Biologija.com.hr
http://biologija.com.hr

URL za ovaj članak je:
http://biologija.com.hr/modules/AMS/article.php?storyid=10208