Sudjelujte u istraživanju o pristupu okolišnim informacijama

Datum 18.10.2018 12:10:09 | Kategorija: Okoliš

Anketiranje (foto: Pixabay)Zelena akcija, u sklopu projekta "Poboljšanje pristupa informacijama o okolišu" ("Improving Access to Environmental Information") provodi istraživanje o iskustvima korisnika i nadležnih tijela s pristupom okolišnim informacijama. Svoja iskustva i stavove možete izraziti i vi!


Projekt ima za cilj pronaći rješenja za prevladavanje prepreka koje sprečavaju ostvarenje pravo pristupa informacijama o okolišu u Hrvatskoj u njegovom punom obujmu, odnosno omogućiti učinkovito ostvarenje prava pristupa informacijama o okolišu što većem krugu korisnika tog prava.

Iako to pravo pripada svima (čl. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama, 2013 .: "[...] svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba [...]", i članak 17. stavak 1. točka Zakona o zaštiti okoliša, 2007: "Javnost ima pravo na pristup informacijama o okolišu [...], provedba tog prava još uvijek se susreće s nekim osnovnim problemima u praksi. Doista, prema izvještaju Povjerenika za informacije o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016., čak na dvije trećine zahtjeva ne dobiva se odgovor.

Ostali problemi s kojima se susreću korisnici prava na pristup informacijama su nepotpunost informacija, značajna kašnjenja u procesu pristupa informacijama o okolišu ili nepoštivanje načela razmjernosti, a time i razmatranja javnih interesa.

Ti se problemi pojavljuju posebno na regionalnoj i lokalnoj razini jer su Hrvatskoj županije nadležne, između ostalog, i za donošenje osjetljivih odluka, kao što su regionalni razvoj i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, zaštita okoliša, promet i prometna infrastruktura ili održavanje javnih cesta. Iz tog razloga, ovo je istraživanja usmjereno na  županije, kako bi se pružila raznolika slika prepreka u pristupu informacijama o okolišu kako ih vide tijela koja su dužna pružiti te informacije.

U cilju ostvarivanja što bolje i točnije slike vezane za prepreke u ostvarenju prava na pristup informacijama, istraživanje je namijenjeno kako ostalim tijelima javne vlasti, tako i organizacijama civilnog društva, gospodarskim subjektima, te svakako građanima. Na taj način želi se dobiti potpuna slika trenutne situacije u Hrvatskoj u ostvarivanju prava na pristup okolišnim informacijama iz perspektive i korisnika tog prava.

 

Ukoliko se želite uključiti, to možete učiniti putem ovih poveznica:

 

Za korisnike (građane/ke, organizacije civilnog društva, gospodarske subjekte...): 

https://goo.gl/forms/QAKJGD9AdPFs304V2


Za zakonski obvezne aktere (tijela uprave, ustanove...): 

https://goo.gl/forms/SpdWl13SX2J9CvSp2

 

Izvor: Zelena akcija

Članak je sa stranice Biologija.com.hr
http://biologija.com.hr

URL za ovaj članak je:
http://biologija.com.hr/modules/AMS/article.php?storyid=10224