IRB se pridružio globalnoj mreži istraživanja genomske bioraznolikosti

Datum 21.08.2013 11:08:07 | Kategorija: Biologija

Izolacija mikroskopskih algi iz uzoraka mora uzetih u sjevernom Jadranu (foto: IRB)Centar za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković postao je prvi partner Mreže banaka DNK uzoraka, Globalne mreže genomske bioraznolikosti (GGBN) i Globalne jedinice za informacije o bioraznolikosti (GBIF) iz Hrvatske čime će njegova vrijedna kolekcija živih staničnih kultura, fokusirana na toksične vrste, fito- i zooplanktona sjevernog Jadrana od sada biti dostupna znanstvenicima širom svijeta.


Ljudsko djelovanje često dovodi do nepovratnih gubitaka u raznolikosti života u velikim vremenskim i prostornim dimenzijama. Ti gubitci povećani su posljednjih 50-tak godina više nego u cijeloj ljudskoj povijesti uništavanjem prirodnih staništa i širenjem invazivnih vrsta, ali i klimatskim promjenama, pretjeranim iskorištavanjem resursa te zagađenjem.

Biološka raznolikost je ključ za sposobnost prirodnih i društvenih sustava za prilagodbu, a važna je za svaki aspekt ljudskog blagostanja. Kako bi ekosustavi mogli pružati održivu podršku životu, od osiguranja hrane, otpornosti na prirodne katastrofe, pristupa čistoj vodi i sirovinama, nije samo važno koje vrste nalazimo u izobilju, već i koliko ih je prisutno.

Genomska istraživanja ovise o pouzdanom pristupu visokokvalitetnim uzorcima tkiva i DNK, a osim genetskog istraživanja potrebno je taksonomski odrediti uzorke te ih usporediti s ''voucher'' (dokaznim) materijalom. Nažalost, važne informacije o njima su raspršene kao posljedica geografskih lokacija repozitorija koji ih održavaju. Bez centralnog repozitorija uzoraka znanstvenici se suočavaju s povećanim troškovima, gubitkom vremena i drugim problemima pri dobivanju uzoraka koji su im potrebni u istraživanjima.

Kako bi se riješio taj problem, prije desetak godina pokrenuto je niz organizacija poput Banke DNK, GGBN-a i GBIF-a koje podupiru sakupljanje, održavanje i razmjenu uzoraka genoma s ciljem ubrzanja istraživanja diljem svijeta u sklopu Globalne genomske inicijative (GGI). GGI teži razumijevanju i očuvanju Zemljine bioraznolikosti sakupljanjem i genetskim određivanjem uzoraka iz cijelog ''drva života'' i njihovom krioprezervacijom s ciljem nadziranja, predviđanja i upozoravanja na opasnosti u ekosustavima putem globalno dostupne i integrirane infrastrukture.

Ovo partnerstvo rezultat je suradnje na bilateralnom projektu između Botaničkog vrta i botaničkog muzeja u Berlin-Dahlemu pod vodstvom dr. Regine Jahn i Centra za istraživanje mora pod vodstvom dr. Martina Pfannkuchena koji je financiran je od strane Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD) i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH.

 

Izvor: IRB

Članak je sa stranice Biologija.com.hr
http://biologija.com.hr

URL za ovaj članak je:
http://biologija.com.hr/modules/AMS/article.php?storyid=9137