Biologija.com.hr
Okrugli stolovi o pristupu okolišnim informacijama u Krapini, Karlovcu i Zagrebu

Zelena akcija u sklopu projekta "Poboljšanje pristupa informacijama o okolišu" organizira tri okrugla stola o iskustvima korisnika i nadležnih tijela s pristupom okolišnim informacijama.

Okrugli stolovi će se održati:
- U Krapini, 29. listopada 2018. (10:00 – 14:00 sati) u učionici Osnovne škole "Ljudevit Gaj", Trg Stjepana Radića 1
- U Zagrebu, 30. listopada 2018. (10:00 – 14:00 sati) u dvorani Zelene akcije, Frankopanska 1
- U Karlovcu, 31. listopada 2018. (10:00 – 14:00 sati) u dvorani Aquatike, ul. Branka Čavlovića Čavleka 1a


Prijave se šalju do 22. listopada na e-mail zeleni-telefon@zelena-akcija.hr


Više informacija:
https://bit.ly/2QO0Xui